Kosten

55Het oriënterende gesprek is kosteloos. Mocht u na dit gesprek een mediation in gang willen zetten, moet u rekening houden met de volgende kosten.

De kosten van mediation bestaan uit:

  • Het honorarium van de mediator: Het uurtarief bedraagt € 175,- inclusief. BTW. (voor beide partijen 50%, tenzij anders wordt overeengekomen)
  • Indien van toepassing een km-vergoeding à € 0,39 per km.

Een mediation bijeenkomst neemt ongeveer 1,5 tot 2 uur in beslag.
Meestal zijn 2 tot 4 bijeenkomsten voldoende om tot een resultaat te komen.

Verder dient u rekening te houden met kosten voor het inschakelen van externe deskundigen zoals bijvoorbeeld een financiëel- of hypotheek adviseur, taxateur, fiscalist, makelaar, notaris, of een andere deskundige.

Let op:
Rechtsbijstandverzekering:
Een aantal verzekeraars dekt mediation. Mogelijk kunt u (een deel van) de kosten verhalen op uw rechtsbijstandsverzekering.
Check hiervoor dus even uw meest recente polisvoorwaarden.

Gesubsidieerde mediation:

Indien uw inkomen en vermogen onder bepaalde grenzen blijft is het mogelijk aanspraak te maken op gesubsidieerde mediation. U hoeft in dat geval alleen een eigen bijdrage te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.rvr.org

Houdt wel rekening met overwaarde van de woning en/of de waarde van uw levensverzekeringen, waardoor gesubsidieerde mediation wellicht niet meer van toepassing is. Mediation Muiden staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en mag op basis van een toevoeging werken.