Ouderschapsplan

Sinds 1 maart 2009 geldt de nieuwe wet: wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding.

Deze wet houdt in dat:

1. een ouderschapsplan verplicht is gesteld
2. de mogelijkheid van het omzetten van een huwelijk naar geregistreerd partnerschap werd afgeschaft

Ten aanzien van het ouderschap zijn o.a. de volgende punten opgenomen:
a. De ouders zijn verplicht een ouderschapsplan bij een verzoek tot echtscheiding/ beƫindiging van een geregistreerd partnerschap te voegen.
b. Een ouderschapsplan is ook verplicht voor samenwonende ouders die gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen.
c. De ouders maken in het ouderschapsplan over in ieder geval drie onderwerpen afspraken:

  • De vormgeving van zorg- en opvoedingstaken
  • De wijze waarop ouders elkaar informatie verschaffen en raadplegen over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de minderjarige kinderen
  • De kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen