Waarom Mediation

Veel conflicten  kunnen worden opgelost middels mediation. Denk hierbij bijvoorbeeld aan echtscheiding /uit elkaar gaan, meningsverschillen omtrent de kinderen (ouderschapsplan), andere familiezaken zoals een erfenis verdelen, arbeidsconflicten (de relatie tussen werkgever/ werknemer of werknemers onder elkaar), burenruzies. Bij een slachtoffer – dader gesprek is het doel:  enige vorm van herstel ten aanzien van een gebeurtenis.

Voor bijna elk conflict bestaat een oplossing die voor beide partijen acceptabel is, maar vaak lopen emoties zo hoog op dat een oplossing niet meer mogelijk lijkt.
In dat geval kan mediation een uitkomst bieden.

De voordelen:

  • het proces is veel korter dan de gang naar de rechtbank
  • daarmee is het een stuk goedkoper (dit kan duizenden euro’s schelen)
  • de oplossing komt vanuit partijen zelf en is duurzaam
  • de relatie wordt behouden en niet onnodig geschaad
  • er is ruimte voor emotionele aspecten
  • grote kans dat ieder zich aan de gemaakte afspraken houdt.
  • er is sprake van een win/win situatie

Een nadeel van mediation is dat u het hele proces opnieuw kunt beginnen (met een advocaat), wanneer de mediation mislukt en u alsnog door een rechter moet laten beslissen.
U kunt daarbij niet teruggrijpen op wat tijdens de mediation besproken is. Die informatie blijft strikt vertrouwelijk. Die vertrouwelijkheid gedurende het mediationproces is logisch, omdat je anders tijdens de mediation niet vrijuit kunt spreken en onderhandelen.

Het is dus van belang dat u beiden bereidwillig bent om sámen tot oplossingen te komen.